Shag of semi-shag tapijt

Een shag tapijt heeft nog langere polen dan saxony tapijt. Door de langere polen en de onveranderde pooldichtheid, blijven de polen niet overeind staan. De structuur die hierdoor ontstaan noemt men ‘shag’. Wanneer de polen iets korter zijn, dan noemt men de structuur semi-shag.

Voorbeeld Shag tapijt